Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej

Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, założona w 1985 roku przez Piotra Nowickiego, jest jedną z pierwszych niezależnych instytucji typu non-profit w Polsce działających na polu kultury. Jej celem jest otaczanie opieką i promowanie utalentowanych, wyróżniających się osiągnięciami twórców, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju sztuki współczesnej, a przede wszystkim polskiej kultury plastycznej. Ponadto Fundacja wspiera artystów niezależnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2005 roku Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej jest organizacją pożytku publicznego.